องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
การควบคุมภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน [ 26 ก.พ. 2563 ]12
2 จัดตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]17
3 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 10 ต.ค. 2562 ]14
4 กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม [ 10 ต.ค. 2562 ]9
5 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม [ 10 ต.ค. 2562 ]12
6 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม [ 10 ต.ค. 2562 ]10
7 การแบ่งงานและการมอบหมายงานในหน้าที่ภายในกองช่าง [ 10 ต.ค. 2562 ]18
8 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม [ 10 ต.ค. 2562 ]16
9 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม [ 10 ต.ค. 2562 ]11