องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 พ.ค. 2564 ]1
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การขยายระยะเวลา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 ส.ค. 2563 ]1
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 3 ส.ค. 2563 ]1
4 การคืนประกันสัญญา โครงการซ่อมแซมถนนเสริมลูกรังผิวจราจร หมู่ที่ 6 หจก.โชคอภินันท์ฯ [ 18 ธ.ค. 2562 ]1
5 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2561 [ 28 มิ.ย. 2562 ]1
6 ช่องทางประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) [ 1 พ.ค. 2562 ]2
7 การประชุมอนุมติพิจารณาและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 15 มี.ค. 2562 ]2
8 รณรงค์ฉีดวัคซีนและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 มี.ค. 2562 ]3
9 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำพร้อมแจกถังขยะเปียกให้กับประชาชนในพื้นที่ทุกครัวเรือน [ 7 ก.พ. 2562 ]1
10 ดำเนินการจัดทำป้ายประชาสัมนพันธ์ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" [ 6 ก.พ. 2562 ]2
11 ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ฯ [ 9 ม.ค. 2562 ]1
12 ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ ตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยฯ [ 9 ม.ค. 2562 ]3
13 กิจกรรมโครงการ "หิ้วตระกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต" ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 8 พ.ย. 2561 ]2
14 กิจกรรมจิตอาษา "เราทำดี ด้วยหัวใจ" [ 7 พ.ย. 2561 ]1
15 โครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลัก และสายรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 21 ก.ย. 2561 ]1
16 ประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล [ 20 ก.ย. 2561 ]2
17 ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการปลูกต้นไม้บนถนนสายหลัก และสายรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2561 ]3
18 กิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2561 [ 26 มิ.ย. 2561 ]1
19 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมแจกทรายอะเบท และฉีดพ่นหมอกครัน [ 15 พ.ค. 2561 ]1
20 โครงการส่งเสริมการสนับสนุนการจัดการขยะ ตามหลักการ 3ช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 12 มี.ค. 2561 ]1
 
หน้า 1|2