องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 
นายสายันต์  อุ่นทะยา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
   
นายวราวุธ  อาจเอี่ยม

 นักพัฒนาชุมชน  นักสันทนาการ
   
 นายวัฒวุฒิ  ศรีบุรินทร์ นางยุพิน  ฆารสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
   


 นางพันทิพย์  ภูทองน้ำ

นางพรพิมล พลศิริ
 ครูผู้ดูแลเด็ก  ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
 

 
 นายอัคนีย์  สีพั้ว นางจินตนา วังพิมูล
 นางเดือนเพ็ญ โมบุตรศรี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
 นางคำผัน  โภคาพานิช นางศศิธร คำบอน นางวรรณิษา บุตตะโคตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
 
   
     
           ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก