องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

กองช่าง

ว่าที่ร้อยตรีภากร ศรีโยวงค์
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
   นางวรัญญา  ดาทุมมา  
  เจ้าพนักงานธุรการ  
     
นายวิเชียร  เพาะนาไร่
 นายนิวัฒน์  คันธะสอน  นายวัชรวิทย์  ทองคำ
พนักงานสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า  พนักงานผลิตน้ำประปา
     
 นายประจักร  โรมวาปี  นายไพรวรรณ  ทองคำ  
 พนักงานผลิตน้ำประปา  คนงานทั่วไป