องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

คณะผู้บริหาร

 
นายไมตรี  เกชิต
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร. 0-9429-0752-4
   
นายกุงที   อันทะนะ
นายใส   วันยาว

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.0-8558-2088-5

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.0-9246-8263-1

 
นายทองยศ   ขันทะมูล

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.0-8364-9962-5