องค์การบริหารส่วนตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ : www.yangoom.go.th
 
ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์                         ภูนอยแดนสวรรค์ รอยมนุษย์โบราณบนแผ่นหิน ถิ่นกำเนิดต้นยางใหญ่ น้ำปาวใสป่าดึกดำบรรพ์ 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายไมตรี  เกชิต
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 043-010247
  อีเมล์ + admin@yangoom.go.th
   
  ชื่อ + นายประเมิน  วังพิมูล
  ตำแหน่ง + ปลัด อบต.ยางอู้ม
  โทรศัพท์ + 043-010247
  อีเมล์ + admin@yangoom.go.th
   
  ชื่อ + นางสาวละออ ภูสิงห์ทอง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 043-010247
  อีเมล์ + admin@yangoom.go.th
   
  ชื่อ + นางยุภาพร ชลพอง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 043-010247
  อีเมล์ + admin@yangoom.go.th
   
  ชื่อ + ว่าที่ ร.ต.ภากร ศรีโยวงค์
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 043-010247
  อีเมล์ + admin@yangoom.go.th
   
  ชื่อ + นายสายันต์  อุ่นทะยา
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
  โทรศัพท์ + 043-010247
  อีเมล์ + admin@yangoom.go.th