องค์การบริหารส่วนยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
  องค์การบริหารส่วนยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์