องค์การบริหารส่วนตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์
  องค์การบริหารส่วนตำบลยางอุ้ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์